Golfdax - Södra Lindevägen 10, 504 93 Borås - Tel. 0706-784260